V PETROVICÍCH VYROSTE NOVÉ HŘIŠTĚ

Adventure golf je sport, který je nejvíce rozšířen v USA. V tomto sportovním odvětví vyniká senomatská rodačka Olivia Prokopová, která zaštítila výstavbu největšího hřiště na Adventure golf v Evropě. Velkým překvapením a dokonce by se dalo napsat i senzací je, že toto hřiště vznikne v Petrovicích u Rakovníka.

„V Petrovicích bude největší hřiště v Evropě na Adventure golf. Bude postaveno na ploše 4000 m2 (průměrná plocha těchto hřišť je 1000 m2). Svými drahami bude podobné tomu, jako je v Orlandu na Floridě. Bude mít třicet šest jamek. Toto hřiště bude pod záštitou Czech ProMinigolf Association, které zde bude pořádat Czech Masters, které se uskuteční v roce 2024 až v roce 2025. Toto hřiště bude také pod moji záštitou, moc se těším, až bude postavené a budu ho moci navštívit a hrát zde“, řekla Olivia Prokopová, která bude usilovat o to, aby zde hráli Američtí a další zahraniční hráči. V areálu bude i několik dalších sportovišť.

-tělo-

A NEW PLAYGROUND WILL BE GROWN IN PETROVICE

Adventure golf is the most popular sport in the US. Olivia Prokopová, a native of Senomat, stands out in this sport, who sponsored the construction of the largest adventure golf course in Europe. A big surprise and one could even call it a sensation is that this playground will be built in Petrovice near Rakovník.

„Petrovice will have the largest adventure golf course in Europe. It will be built on an area of ​​4000 m2 (the average area of ​​these playgrounds is 1000 m2). Its tracks will be similar to the one in Orlando, Florida. It will have thirty-six holes. This course will be under the auspices of the Czech ProMinigolf Association, which will host the Czech Masters here, which they will create in 2024 to 2025. This course will also be under my auspices, I am very much looking forward to it being built and being able to visit and play here „, said Olivia Prokopová, who will use American and other foreign players to play here. There will also be several other sports fields in the area.

-tělo-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.